επαγγελματικός καθαρισμός καμινάδας τζακιού, λέβητα και σόμπας

καθαρισμοςκαμιναδας

Με την κρίση που βιώνουμε όλοι μας, από τις πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης για το χειμώνα είναι η καύση των ξύλων.Θα πρέπει όμως να προσέχουμε να μη φτάσουμε την καμινάδα μας σε σημείο ανάφλεξης.

καθαρισμός καμινάδας τζακιού,λέβητα και σόμπας Θεσσαλονίκη

Γι’αυτό, πρώτα για τη δική μας ασφάλεια, ο καθαρισμός της καμινάδας είναι απαραίτητος , 

έτσι ώστε το τζάκι μας να μπορεί να λειτουργεί σωστά και να μην εισπνέουμε τον άνθρακα 

(Co, Co2) μέσα από την καμινάδα.

Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό ότι πρέπει να καθαρίζεται η καμινάδα, κι όμως, 

δεν είναι πολυτέλεια ο επαγγελματικός καθαρισμός της αλλά ανάγκη!

 

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται, έχει τη δυνατότητα να κάνει τον καθαρισμό καμινάδας και από πάνω προς τα κάτω (μέθοδος top-down) αλλά και από κάτω προς τα πάνω (μέθοδος bottom-up), 

χωρίς να λερώσει.

topdown_bottomup_kaminada.com

Καλύπτουμε την εστία του τζακιού σας με ειδικό πανί, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί ζημιά στο χώρο σας από διαρροή κάπνας ή στάχτης.

 

Η διαδικασία καθαρισμού από την εταιρεία μας γίνεται με απολύτως οικολογικό τρόπο,

δε χρησιμοποιούνται καθόλου χημικά.

eco_chimney